"Discursus" готує до друку книжку Юрія Шевчука "Мовна шизофренія. Quo vadis, Українo?"

27.08.2015, 23:47

Літературна агенція "Discursus" готує до друку книжку Юрія Шевчука "Мовна шизофренія. Quo vadis, Українo?"

"Нічого так влучно і лаконічно не визначає сучасний стан українського суспільства сьогодні, як вираз «мовна шизофренія». Під мовною шизофренією, або лінґвошизофренією, маю на увазі послідовнe змішування двох мов, української і російської в одному місці і в один час. Найактивніше це явище насаджується в Україні через телебачення і радіо, Міжнародну мережу, а також у фільмах. Лінґвошизофренія це ориґінально український феномен, відсутній в инших країнах Заходу як мовна політика і культурний стандарт. На відміну від двомовности, або білінґвізму, вона маловідома і за малими винятками, не описана у західній соціолінґвістиці. Тим часом лінґвошизофренія настільки всепроникна у пост-совєтській Україні, що поза нею годі зрозуміти її політику, культуру, ідентичність, публічний дискурс та історичні перспективи".

Юрій Шевчук, лектор української мови в Колумбійському університеті, Нью-Йорк, США

Автор обкладинки - відомий художник Андрій Єрмоленко