Юрій Шевчук. Мовна шизофренія

Ціна: 23 грн.

Нічого так влучно й лаконічно не визначає сучасний стан  українського  суспільства  сьогодні,  як  вираз «мовна  шизофренія».  Під  мовною  шизофренією, або  лінґвошизофренією,  маю  на  увазі послідовнe змішування  двох  мов,  української  і  російської,  в одному місці і в один час. Найактивніше це явище насаджується  в  Україні  через  телебачення  й радіо,  Міжнародну  мережу,  а також  у  фільмах. 

Лінґвошизофренія  —  це  ориґінально  український феномен,  відсутній  в  инших  країнах  Заходу  як мовна  політика  і  культурний  стандарт.  На відміну  від  двомовности,  або  білінґвізму,  вона маловідома і, за малими винятками, не описана в західній соціолінґвістиці.

Тим  часом  лінґвошизофренія  настільки  всепроникна в постсовєтській Україні, що поза нею годі зрозуміти  її  політику,  культуру,  ідентичність, публічний дискурс та історичні перспективи.

 

Юрій Шевчук,

лектор  української мови  в  Колумбійському  університеті, Нью-Йорк, США

Цю книгу можна придбати, сконтактувавши з нами.
Поділитися: